ศรี แนวณรงค์.

ภาษาไทยธุรกิจ : คู่มือประกอบการสอน / โดย ศรี แนวณรงค์. - [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม, [2540?] - 78 หน้า.


ภาษาไทย -- ทางธุรกิจ

HF5728 / .ศ46 2540

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544