ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ; การกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 / กลุ่มพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2545?] - 17, 126, [5] หน้า.


พิกัดอัตราศุลกากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3645.ก28 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544