รวมกฎหมายการปฏิบัติราชการทางปกครอง / คณะผู้จัดทำ นิพนธ์ ฮะกีมี ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี, 2546. - ก-ซ, 478 หน้า.

9748013057


วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2735.ก28 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544