เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

วิสัยทัศน์นักกฎหมาย / เดชอุดม ไกรฤทธิ์. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2546- - เล่ม.

974957740X (ล. 1) 9749126068 (ล. 2) 9742880522 (ล. 3) 9742884269 (ล. 4) 9789743723872 (ล. 5)


นักกฎหมาย -- ไทย.
กฎหมายกับสังคม.

KPT1600 / .ด725

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544