รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทยประจำปี / โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : กรม, 2546- - เล่ม : ภาพประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2545-


สหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- การเงิน -- วารสาร.
เกษตรกร -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสาร.

HD1486.ท9 / ร567

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544