สมัคร สุนทรเวช, 2478-2552-

ปัญหาและอุปสรรค : รายงานปีที่ 3 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 24 กรกฎาคม 46 / [สมัคร สุนทรเวช]. - กรุงเทพฯ : บริษัทเค.พี.พริ้นติ้ง จำกัด, [2546] - 70 หน้า : ภาพสีประกอบ.


กรุงเทพมหานคร--การจัดการ.

JS7153.9.ก4 / ส452

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544