สุภาพร มากแจ้ง.

รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาและการเผยแพร่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา 9 วัด : รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย / สุภาพร มากแจ้ง. - กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันศาสนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546. - ก-ซ, 89 หน้า : ภาพประกอบ. - สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 9/2546 .

9742415609


วัดทางพุทธศาสนา -- ไทย -- การบริหาร
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

BQ6336 / .ส746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544