บทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย : รายงานผลการวิจัย / คณะผู้วิจัย อัญชลี พิพัฒนเสริญ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 81 หน้า : ภาพประกอบ.


การจัดการอุตสาหกรรม -- วิจัย -- ไทย.

HD30.42.ท9 / บ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544