ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-

ธรรมศาสตร์ 50 ปี. - กรุงเทพฯ, คณะอนุกรรมการเอกสารและหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการ กึ่งศตวรรณธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527. - 844 หน้า. ภาพประกอบ.

แนวการศึกษาขั้นปริญญาตรี โท และเอก แห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง.- อนุสรณ์สถานผู้ประศาสน์การ โดยวีระ อินพันทัง.- ธรรมศาสตร์กับการเมือง โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์.- การศึกษาปริญญาโทใน มธก. เมื่อ 40 ปีก่อน โดย นันทกา สุประภาตะนันท์.- และไปข้างหลัง โดย เสกสรร ประเสริฐกุล.- การซื้อที่ดิน ณ ตำบลท่าพระจันทร์ โดย ปรีชา สุวรรณทัต.- พิพิธภัณฑ์เสรีไทยกับหอประชุมมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดย สมภพ ภิรมย์.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--ประวัติ.

LG395.ก238 / ช6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544