นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-

ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2546. - 22, 503 หน้า : ภาพประกอบ.

9749135377


ปฏิวัติ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2487.

JQ1745 / .น34 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544