เสน่ห์ จามริก, 2470-

บทวิเคราะห์ว่าด้วยการศึกษากับปัญหาสภาวะความรู้มนุษย์ = Education and the state of human knowledge : an analysis / เสน่ห์ จามริก. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546 [2003] - 22, 137 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการหนังสือชุดตลาดวิชา .

1 อารัมภบท - - 2 ฐานการวิเคราะห์ - - 3 มนุษย์กับสภาวะความรู้ - - 4 มนุษย์กับการพัฒนา - - 5 สภาวะการศึกษาไทย - - 6 ว่าด้วยวิสัยทัศน์การศึกษาไทย - - 7 สู่ญาณวิทยาใหม่ - - 8 ส่งท้าย : ก้าวสู่การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

974910904X 9789749109045


ทฤษฎีความรู้
การวางแผนทางสังคม.
การวางแผนการศึกษา -- ไทย.

BD168 / .ส735

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544