อุดม รุ่งเรืองศรี, 2488-

วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี. - ปรับปรุงครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. - 674 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9747206498


วรรณกรรมไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมไทย -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์.

PL4200.5 / .อ65 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544