สุวิมล ว่องวาณิช.

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research / สุวิมล ว่องวาณิช. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. - 222 หน้า : ภาพประกอบ.

9741322739


วิจัยปฏิบัติการในการศึกษา.

LB1028.24 / .ส75 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544