รุจน์ มัณฑิรา.

ชีวิตและงานนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ : กรมพระยาดำรงราชานุภาพ / รุจน์ มัณฑิรา. - กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545. - 206 หน้า : ภาพประกอบ.

9746880861


ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.


นักรัฐศาสตร์ -- ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.6.ด6 / ร623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544