อุทัย ไชยานนท์.

วรรณกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 1-2-3 / อุทัย ไชยานนท์. - กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545. - 191 หน้า.

9746882805


วรรณกรรมไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์

PL4200.5 / .อ6764

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544