อุทัย ไชยานนท์.

ยอดวรรณกรรมสมัยอยุธยา / อุทัย ไชยานนท์. - กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545. - 212 หน้า.

9746880659


วรรณกรรมไทย -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.

PL4200.5 / .อ676

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544