อุทัย ไชยานนท์.

วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี / อุทัย ไชยานนท์. - กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545. - 125 หน้า.

9746880632


วรรณกรรมไทย -- กรุงธนบุรี, 2310-2325.

PL4200.5 / .อ6765

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544