ชาย กิตติคุณาภรณ์.

ที่ปรึกษาสอน--กู-- กู้เงิน / ผู้เขียน ชาย กิตติคุณาภรณ์. - นนทบุรี : บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด, [2546?] - 463 หน้า.

9745490377


งบการเงิน -- คู่มือ.
การกู้ยืมเพื่อการค้า

HF5681.ง3 / ช595

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544