สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม.

ย่อหลักยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ / โดย สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อินเตอร์บุคส์, 2546. - 131 หน้า.

9749126815


การกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ค้ำประกัน -- ไทย.
จำนอง -- ไทย.
จำนำ (กฎหมาย) -- ไทย.
คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT890 / .ส726

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544