รวมคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / [รวบรวมโดย] อำพน เจริญชีวินทร์. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546- - เล่ม. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2544-2545-


เขตอำนาจศาล -- ไทย.

KPT1590.ก48 / .ร54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544