สมพร พรหมหิตาธร, 2480-

กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด / สมพร พรหมหิตาธร. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2546. - 222 หน้า.

9742031711


ละเมิด -- ไทย.

KPT834 / .ส44 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544