วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต : ข้อเขียนจากการทำงานร่วมกันของนักคิดระดับโลก / เดวิด คอร์เท็น ... [และคนอื่นๆ] ; วิศิษฐ์ วังวิญญู แปล. - กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2546. - 135 หน้า. - ชุดเศรษฐกิจ-ธุรกิจทางเลือก .

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749161696


การพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic development.

HD75 / .ว636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544