วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

ตำนานเสรีไทย = The FreeThai legend / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ; เริงชัย พุทธาโร บรรณาธิการ. - กรุงเทพ : แสงดาว, 2546. - 1413 หน้า : ภาพประกอบ.

9749590651


เสรีไทย

DS584 / .ว618

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544