จรัล ดิษฐาอภิชัย.

ก่อนจะถึง 14 ตุลา : บันทึกความทรงจำเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของขบวนการนักศึกษา ยุคถนอม-ประภาส / จรัล ดิษฐาอภิชัย. - กรุงเทพฯ : เมฆขาว, 2546. - 8, 3, 228 หน้า : ภาพประกอบ.

9749129466


นักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516.

DS586 / .จ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544