ประคอง นิมมานเหมินท์.

คำขับค่าวเจ้าเจืองหาญ มหากาพย์พื้นถิ่นไทลื้อ / ประคอง นิมมานเหมินท์ ปริวรรตและเสนอบทวรรณกรรมนิทัศน์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. - ก-ญ, 295 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - ประเสริฐสานตำนานไท .

9741325096


วรรณกรรมพื้นบ้านไทยอง.

GR312.5.ย5 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544