จตุรัส วรรณกร.

30 ปี 14 ตุลา บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย / จตุรัส วรรณกร. - กรุงเทพฯ : วรรณสาสน์, 2546. - 279 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการหนังสือชุดการเมือง .

9749531280


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-2519.

DS586 / .จ597

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544