สมภพ มานะรังสรรค์.

U.S. finance : การเงิน ทุนนิยม และเศรษฐกิจกาสิโน / สมภพ มานะรังสรรค์. - [กรุงเทพฯ] : Nut Republic, 2546. - 162 หน้า.

974914726X


การเงิน -- สหรัฐอเมริกา.


สหรัฐอเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ

HG181 / .ส44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544