มาโนช ลักษณกิจ.

สร้างสรรค์งานวิดีโอด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ต่างๆ / โดย มาโนช ลักษณกิจ, วินัย สุขอารีย์ชัย. - นนทบุรี : บริษัท ออฟเซ็ท เพรส จำกัด, 2546. - 234 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9749146077


วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
การบันทึกวีดิทัศน์ -- เทคนิค.

TR860 / .ม639

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544