พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องขัตติยราชอิศริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงษ รัตนโกสินทร์ ศก 112 = The Statutes, the Act and the Edict of the Most Illustrious Royal Family Order of the House of Maha Chakrkri = Statut de L'ordre le Plus Illustre de la Famille Royale de la Maison de Maha Chakrkri. - กรุงสยาม : โรงพิมพ์ วตรุกุลีน, [2437] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

พระราชบัญญัติสำหรับเครื่องขัตติยราชอิศริยาภรณ์ ... มีภาคภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสประกอบ.


เครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
Decorations of honor -- Law and legislation -- Thailand.
เครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ -- ประวัติ -- ไทย.

KPT2676 / .พ46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544