4 ปี นมดอยตุง : เส้นทางพิสูจน์ชุมชนในการทำธุรกิจร่วมกัน / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น. - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2546. - 39 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือส่งเสริมความรู้ด้านงานพัฒนา ; ชุดที่ 9 .

9749151178


บริษัทชุมชนล้านนา.


สหกรณ์ -- ไทย -- เชียงราย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544