เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-

ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย : บทสำรวจปัญหาและทางออก / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2546. - 55 หน้า.

9749163443


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544