ชนิตร ชาญชัยณรงค์.

Moby marketing & digital convergence / ชนิตร ชาญชัยณรงค์. - [กรุงเทพฯ] : Higher Press, 2546. - 152 หน้า : ภาพประกอบ.

9749157427


ศิลปหัตถกรรม -- การตลาดทางอินเทอร์เน็ต.
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

HF5415.1265 / .ช363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544