ประยงค์ อนันทวงศ์.

เทพเจ้าจีน / ประยงค์ อนันทวงศ์. - กรุงเทพฯ : บุ๊คสโตร์, 2544. - 156 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9748862046


เทพเจ้าจีน

จีนศึกษา

BL1812.ท7 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544