นภวรรณ คณานุรักษ์.

การโฆษณา 101 = [Advertising 101] / นภวรรณ คณานุรักษ์, กัญช์ อินทรโกเศศ. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เฮลท์แคร์ พลับบลิชชิ่ง จำกัด, 2546. - 182 หน้า : ภาพประกอบ.

9749153650 9749417356 (2549)


โฆษณา

HF5821 / .น45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544