กฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2542 / ผู้จัดทำ โยธิน สมุทรคีรี ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542. - 123 หน้า : ภาพประกอบ.


การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย.
สมาชิกสภาเทศบาล -- ไทย.

KPT2943.ก23 / 2542

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544