สมัย สุทธิธรรม.

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี / สมัย สุทธิธรรม. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ต้นอ้อ 1999 จำกัด, 2546. - 62 หน้า : ภาพสีประกอบ. - อุทยานประวัติศาสตร์ .

9749104544


อุทยานประวัติศาสตร์ -- ไทย -- เพชรบุรี.
สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ -- ไทย -- เพชรบุรี.


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี.
เพชรบุรี -- โบราณวัตถุสถาน.

DS567 / .ส4554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544