พรชัย เลื่อนฉวี.

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง / โดย พรชัย เลื่อนฉวี. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546. - 219, 111 หน้า : ภาพประกอบ.

9742816298


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .พ42 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544