ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์.

ผีตาโขน : มรดกแผ่นดินศรีสองรัก / ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ต้นอ้อ 1999 จำกัด, 2546. - 199 หน้า : ภาพสีประกอบ. - มรดกแผ่นดิน .

9749104587


เทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- พุทธศาสนา.
เทศน์มหาชาติ


ด่านซ้าย (เลย) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

GT4878.ด63 / ช493

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544