ทักษิณ ชินวัตร, 2492-

คมความคิด ทักษิณ ชินวัตร / สุภวรรณ รจนาปกรณ์ รวบรวม. - กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น, 2546- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9749531310 9749531329 9749531353


ผลงานรัฐบาล -- ไทย.
นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2545-2546.
ไทย -- ภาวะสังคม -- 2545-2546.

JQ1745.ก55ผ4 / ท585

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544