สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475-

ฉีกจีวร ย้อนดู ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ / ส. ศิวรักษ์ เขียน. - กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2546. - 16, 255 หน้า : ภาพประกอบ.

974915679X


พุทธศาสนา


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ส684

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544