เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2448-2540.

เรื่องการเมือง. - นนบุรี, โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, 2511. - 10 หน้า.

ศพ ร.อ. หลวงหาญรอนรบ (เจือ ศาลิคุปต) ณ เมรุวัดธาตุทอง พระนคร วันที่ 28 ธันวาคม 2511.


หาญรอนรบ, ร.อ., หลวง, 2440-2511.
ศาลิคุปต (นาม)


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ปกิณกะ.

354.04 / .ส55ร

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544