กฎหมายปฏิรูปส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง = Independent public agencies laws / [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546. - 153 หน้า : แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9745043508


ส่วนราชการ -- ไทย.
การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2860.ก28 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544