กฎหมายปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) / comented [i.e. commented] by Viriya Gajaseni ; collected by Visout Thanachaivivat ; translated by Yongyuth V'yudthangura. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2002 [2545] - ก-ข, 150 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


กระทรวงยุติธรรม--กฎและระเบียบปฏิบัติ.

KPT1576 / .ก93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544