นัยนา เกิดวิชัย.

คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 / พันตำรวจเอกหญิง นัยนา เกิดวิชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - นครปฐม : นิตินัย, 2546. - ก-ฑ, 598 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9749013298


กฎหมายจราจร -- ไทย.

KPT3448 / .น64 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544