ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด : บทบาทที่พึงเป็นของภาครัฐ : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2546) / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. - 748 หน้า : ภาพประกอบ. 2 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

ประชุมวันที่ 1-2 ธันวาคม 2546 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


รัฐศาสตร์ -- การประชุม
การบริหารรัฐกิจ -- การประชุม


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุม.

JA35.5 / .ก643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544