บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากร (ของกรมสรรพากร) ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2546 / [รวบรวมโดย] เดชอุดม ไกรฤทธิ์. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546. - 699 หน้า.

ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากร ปี พ.ศ. 2535-2546.

9749645790


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ภาษีอากร -- ไทย.

KPT3682 / .บ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544