ซาคส์, วูล์ฟกังจ์.

ปลายทางวาทกรรมการพัฒนา : ความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของอุดมการณ์การพัฒนา / ของ วูล์ฟกัง ซาคส์ ; แปลโดย นฤมล อรุโณทัย และ จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี. - กรุงเทพฯ : คณะทำงานวาระทางสังคม, 2546. - 46 หน้า : ภาพประกอบ.


การพัฒนาแบบยั่งยืน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544