สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัย / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์, กล้า สมุทวนิช. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2460 / .ส426

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544