มณีมัย ทองอยู่.

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน : กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง / มณีมัย ทองอยู่ ; [แปลโดย] มณีมัย ทองอยู่, ประวุฒิ ศรีมันตะ. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด, 2546. - 48, 327 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9749179137


ชาวนา -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ.
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


ลุ่มน้ำพอง -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HD8039.ช62ท9 / ม36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544