วรรณกรรมการเมืองเรื่อง "อานุภาพพ่อขุนอุปถัมภ์" : ศึกศิลาจารึก : ที่พ่อขุนรามคำแหงไม่ได้แต่งยุคสุโขทัย : รวมบทความวิชาการ "จับพิรุธ" จารึกพ่อขุนรามคำแหง / โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2546. - 23, 278 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

9743230351


จารึกภาษาไทย -- ไทย -- สุโขทัย.

CN1221.ส72 / ว44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544